Ekostyrénbetón

Ekostyrénbetón - osvedčená tepelná a zvuková izolácia Vašej stavby.

Príklady použitia

 • nenosná izolácia a izolačná výplň zvislých aj vodorovných konštrukcií
 • dodatočné zateplenie zvislých stien
 • spádová vrstva plochých nepochôdzných striech
 • vyrovnávacia a izolačná vrstva stropov a podláh
 • spádová izolačná vrstva terás, balkónov a plochých striech
 • pružný podklad ciest, chodníkov, tenisových dvorcov, a športových plôch, ukladaných priamo na prírodný terén
 • izolácia vonkajších rozvodov vody a kanalizácie

Výhody

 • 12x ľahší ako betón (200 - 900 kg/m3) – pri rekonštrukcii nie je potrebné zosilňovať základy
 • rýchlo tuhne (ďalšia vrstva o 24 hod.)
 • až 30x lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako betón
 • pri hrúbke 7 cm zvukový útlm 53 dB (500 kg/m3)
 • dobré mechanické vlastnosti pri malej objemovej hmotnosti
 • nehorľavosť od 700 kg/m3, neľahko horľavý do 700 kg/m3
 • vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netrieštivý
 • odolnosť voči hlodavcom a plesniam