Cementové potery

Cementový poter - základné komponenty: štrk/piesok podľa normovej krivky a cement, prevažne portlandský. Do strojných poterov sa pridávajú rôzne prísady na zlepšenie ich spracovania a zlepšeniu vlastností hotového poteru.

Cementový poter sa vytrvrdzuje pomocou vody ako väznej sily. Počas vytvrdzovania musí byť poter chránený pred nerovnomerným a rýchlym vysychaním, aby sa predčasne nevyparila voda, potrebná k úplnému vyzretiu betónu.

Cementový poter sa zhotovuje ako pripojený (kontaktný) alebo oddelený (plávajúci).

Minimálna hrúbka cementového poteru by nemala byť menšia ako 50 mm, v tejto hrúbke vytvrdzuje v bežných podmienkach cca 28 dní, čo je tiež podmienkou k poskytnutiu záruk.

Taktiež nerovnomerná hrúbka poteru (a to aj niekoľko cm na niektorých miestach - zaliate rôzne kanáliky pre rozvody, priepusty, poruchy základovej dosky a pod.) je veľmi častou príčinou neskorších porúch zhotoveného cementového poteru.