Technológie

Zhotovujeme betónovú zmes z polosuchej zmesi cementov a štrkov frakcie 0 - 4 mm. Upravená je prísadami zlepšujúcimi spracovateľnosť a kvalitu (plastifikátor). Navrhujeme tiež pridanie PP vlákna - syntetické vlákno pridávané do betónu ako rozptýlená výstuž, znižuje náchylnosť na tvorbu mikrotrhlín v betóne. Betón sa mieša priamo na stavbe pomocou čerpadla na betónovú zmes PUTZMEISTER Aichtal M2240D. Transportuje sa tlakom vzduchu hadicami o priemere 5 cm, maximálne do vzdialenosti 100 m horizontálne a 25 m vertikálne.

Technologický postup

 • kontrola nivelety podkladu
 • položenie obvodovej dilatácie
 • položenie izolácie ( u plávajúcich podláh )
 • položenie separačnej fólie
 • namiešanie a doprava betónu čerpadlom bet. zmesi PUTZMEISTER, Aichtal M2240D
 • spracovanie bet. zmesi do roviny nivelačnou latou, priebežná kontrola rotačným laserom
 • zahladenie povrchu betónu
 • finálne zahladenie kovovým hladidlom
 • prerezanie dilatačných škár
 • upratanie pracoviska
 • odovzdanie zrealizovaného diela