Spádové potery

vlastne cementový poter alebo ekostyrénbetón vytvorený do spádu podľa požiadaviek zákazníka.

Využíva sa najmä na terasách, balkónoch, šikmích strechách a v garážach.